அறிமுகம்

சமீபத்தில் திருப்பூரைச் சார்ந்த எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் மேகா அவர்களின் சிறார் கதைகளைப் படித்து ஒரு முன்னுரை எழுதினேன். இப்போது  இன்னொரு மாணவர் சச்சின் தன்...
நிறைவான கதைகள், நிறைவான அனுபவம் சமீப காலமாக குழந்தைகளுக்கான கதைகளை தொடர்ந்து எழுதிவரும் எழுத்தாளர்களில் ஒருவர் விட்டில் என்கிற...
கவிதைகள் எழுதலாம், கதைகள் எழுதலாம், உலகின் இசங்களைப் புரிந்துகொண்டு, விளக்க உரைகளும் எழுதலாம். ஆனால் குழந்தைகளின் மனவுலகத்தைத் தொட்டுப்...
சரிதாஜோ எழுதிய ‘மந்திரக் கிலுகிலுப்பை’ நாவலுக்கு எழுத்தாளர் நாறும்பூநாதன் எழுதிய நூல் அணிந்துரை பாட்டியிடம் கதை கேட்கும் பாக்கியம்...
சரிதாஜோ-வின் “நீல மரமும் தங்க இறக்கைகளும்” சிறார் கதைகள் குறித்து எழுத்தாளர் உதயசங்கர் எழுதிய நூல் அணிந்துரை. குழந்தை...