நூல் பரிந்துரைகள்

நூல் பரிந்துரைகள்: படைப்பாளர்கள், விமர்சகர்கள், ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் இலக்கிய  ஆளுமைகள் பரிந்துரைக்கும் நூல்கள் இப்பகுதியில் காணலாம்.

எழுத்தாளர்  நர்மி  அவர்கள்  பரிந்துரைக்க விரும்பும் நூல்களின் பட்டியலை விமர்சனம் இணையதளத்திற்கு அளித்திருக்கிறார்.  அவை தொகுக்கப்பட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது....
சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகக் காட்சியை முன்னிட்டு   உளவியலாளர்  காயத்ரி மஹதி அவர்கள் பரிந்துரைத்த உளவியல் , மானுடவியல் சார்ந்த...
சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகக் காட்சியை முன்னிட்டு  எழுத்தாளர்  மு.குலசேகரன்  அளித்த நூல் பரிந்துரைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகக் காட்சியை முன்னிட்டு  எழுத்தாளர்  கே.ஜே.அசோக்குமார்  அளித்த நூல் பரிந்துரைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகக் காட்சியை முன்னிட்டு “விமர்சனம்” இணையதளம் கலை இலக்கியப் படைப்பாளர்கள், விமர்சகர்கள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள்  உள்ளிட்டவர்களிடமிருந்து ...
சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகக் காட்சியை முன்னிட்டு “விமர்சனம்” இணையதளம் கலை இலக்கியப் படைப்பாளர்கள், விமர்சகர்கள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள்  உள்ளிட்டவர்களிடமிருந்து ...
சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகக் காட்சியை முன்னிட்டு “விமர்சனம்” இணையதளம் கலை இலக்கியப் படைப்பாளர்கள், விமர்சகர்கள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள்  உள்ளிட்டவர்களிடமிருந்து ...
சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகக் காட்சி – 2023- ஐ முன்னிட்டு  விமர்சனம் இணையதளம் சிறப்பு பதிவுகளை வெளியிட்டு வருகிறது....
சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகக் காட்சி – 2023- ஐ முன்னிட்டு  விமர்சனம் இணையதளம் சிறப்பு பதிவுகளை வெளியிட்டு வருகிறது....
சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகக் காட்சி – 2023- ஐ முன்னிட்டு  விமர்சனம் இணையதளம் சிறப்பு பதிவுகளை வெளியிட்டு வருகிறது....