நூல் பரிந்துரைகள்

நூல் பரிந்துரைகள்: படைப்பாளர்கள், விமர்சகர்கள், ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் இலக்கிய  ஆளுமைகள் பரிந்துரைக்கும் நூல்கள் இப்பகுதியில் காணலாம்.

CIBF 2023நூல் பரிந்துரைகள்

நர்மி – பரிந்துரைக்கும் நூல்கள்

எழுத்தாளர்  நர்மி  அவர்கள்  பரிந்துரைக்க விரும்பும் நூல்களின் பட்டியலை விமர்சனம் இணையதளத்திற்கு அளித்திருக்கிறார்.  அவை தொகுக்கப்பட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.    

Read More
CIBF 2023நூல் பரிந்துரைகள்

மு.குலசேகரன் – பரிந்துரைக்கும் நூல்கள்

சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகக் காட்சியை முன்னிட்டு  எழுத்தாளர்  மு.குலசேகரன்  அளித்த நூல் பரிந்துரைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

Read More
CIBF 2023நூல் பரிந்துரைகள்

கே.ஜே.அசோக்குமார் – பரிந்துரைக்கும் நூல்கள்

சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகக் காட்சியை முன்னிட்டு  எழுத்தாளர்  கே.ஜே.அசோக்குமார்  அளித்த நூல் பரிந்துரைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

Read More
CIBF 2023நூல் பரிந்துரைகள்

பெருந்தேவி- பரிந்துரைக்கும் நூல்கள்

சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகக் காட்சியை முன்னிட்டு “விமர்சனம்” இணையதளம் கலை இலக்கியப் படைப்பாளர்கள், விமர்சகர்கள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள்  உள்ளிட்டவர்களிடமிருந்து  நூல் பரிந்துரைகள்  பெற்று வெளியிட்டு வருகிறோம்.  கவிஞர்

Read More
CIBF 2023நூல் பரிந்துரைகள்

லதா அருணாச்சலம்- பரிந்துரைக்கும் நூல்கள்

சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகக் காட்சியை முன்னிட்டு “விமர்சனம்” இணையதளம் கலை இலக்கியப் படைப்பாளர்கள், விமர்சகர்கள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்கள்  உள்ளிட்டவர்களிடமிருந்து  நூல் பரிந்துரைகள்  பெற்று வெளியிட்டு வருகிறோம்.   எழுத்தாளர்/மொழிபெயர்ப்பாளர்

Read More
CIBF 2023நூல் பரிந்துரைகள்

கே.என்.செந்தில் – பரிந்துரைக்கும் நூல்கள்

சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகக் காட்சி – 2023- ஐ முன்னிட்டு  விமர்சனம் இணையதளம் சிறப்பு பதிவுகளை வெளியிட்டு வருகிறது. இந்த பதிவில் எழுத்தாளர் கே.என்.செந்தில்  இலக்கியம் சார்ந்த

Read More
CIBF 2023நூல் பரிந்துரைகள்

ஜெகநாத் நடராஜன் – பரிந்துரைக்கும் நூல்கள்

சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகக் காட்சி – 2023- ஐ முன்னிட்டு  விமர்சனம் இணையதளம் சிறப்பு பதிவுகளை வெளியிட்டு வருகிறது. இந்த பதிவில்  எழுத்தாளர் ஜெகநாத் நடராஜன்  திரைப்படம்,

Read More
CIBF 2023நூல் பரிந்துரைகள்

ம.கண்ணம்மாள் – பரிந்துரைக்கும் நூல்கள்

சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகக் காட்சி – 2023- ஐ முன்னிட்டு  விமர்சனம் இணையதளம் சிறப்பு பதிவுகளை வெளியிட்டு வருகிறது. இந்த பதிவில் கவிஞர் ம.கண்ணம்மாள் அளித்த நூல்

Read More
CIBF 2023நூல் பரிந்துரைகள்

சித்ரா பாலசுப்ரமணியன் – பரிந்துரைக்கும் நூல்கள்

சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகக் காட்சி – 2023- ஐ முன்னிட்டு  எழுத்தாளர் சித்ரா பாலசுப்ரமணியன் அளித்த நூல் பரிந்துரைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Read More
CIBF 2023நூல் பரிந்துரைகள்

சமயவேல் – பரிந்துரைக்கும் நூல்கள்

சென்னை பன்னாட்டுப் புத்தகக் காட்சியை முன்னிட்டு “விமர்சனம்” இணையதளம் கலை இலக்கியப் படைப்பாளர்கள், விமர்சகர்களிடமிருந்து அறிமுக நிலை படைப்பாளர்களின் நூல்கள்,  சமகால படைப்பாளர்கள் மற்றும் முன்பிருந்த படைப்பாளர்களின்

Read More