புனைவு-மொழிபெயர்ப்பு

நாவல்மொழிபெயர்ப்புகள்

பிராப்ளம்ஸ்கி விடுதி -மொழிபெயர்ப்பு நாவல்

பெல்ஜிய நாட்டின் ஆரென்டக் நகரில் அமைந்துள்ள புகலிடம் தேடுவோர் மையத்தில் தங்கியிருக்கும் புலம்பெயர்ந்தவர்களின் வாழ்வில் நிகழும் சம்பவங்களைக் கதைக்கருவாகக் கொண்ட இந்நாவல், அகதிகள் புகலிட தேசத்தில் உயிர்த்

Read More
புனைவுவிமர்சனங்கள் - Reviews

ஜாக் லண்டன்னின் “கானகத்தின் குரல்” ஒர் அலசல்

இவ்வுலக வாழ்வின் மிகக் கொடூரமான அத்தியாயத்தைக் கடக்கிற வேளையில், மனித உறவுகள், மென்மை தருணங்கள்,அன்பின் சிக்கல்கள்,அறத்தின் குரல்கள் என எல்லாமே தத்தம் அர்த்தங்களை இழக்கத் துவங்கியதாக தோன்றுகிறது.

Read More