விமர்சனங்கள் – Reviews

கோவேறு கழுதைகள் எனும் நாவலின் மூலம் தமிழ் நவீன இலக்கியப் பரப்பில் அழுத்தமான தடம் பதித்த எழுத்தாளர் இமையம்...
கங்கை என்று கானலை காட்டும்.. காதல் கானல் என்று கங்கை காட்டும்.. இந்த பாடல் வரிகள்தான், எழுத்தாளர் தி....
அன்றாடம் வாசிப்பை வழக்கமாய் கொண்டிருப்பவர்கள் ஏதேனும் ஒரு கட்டத்தில் எழுத வந்துவிடுவதுபோல, மஞ்சுநாத் அவர்களும் எழுதவந்துவிட வெளிவந்திருக்கும் முதல்...
   தயவு தாட்சண்ணியமில்லாத கண்டிப்பான விமர்சனங்களுக்குப் பெயர் பெற்ற க.நா.சுப்ரமணியம் இந்நாவலை 1946 ல் எழுதியுள்ளார். தினமணியில் இவர்...
இவ்வுலக வாழ்வின் மிகக் கொடூரமான அத்தியாயத்தைக் கடக்கிற வேளையில், மனித உறவுகள், மென்மை தருணங்கள்,அன்பின் சிக்கல்கள்,அறத்தின் குரல்கள் என...
 ” மனித மனங்கள் எப்போதும் கருணையின் வழியாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது.” கதையின் முதல் பகுதி ரேவதியின் பிடிவாதத்தாலும் ,...