1978

நூல் விமர்சனம்புனைவு

பசித்த மானுடம்

கரிச்சான் என்ற புனைப்பெயரில் எழுதி வந்த கு.ப.ரா வின் மீதான ஈடுபாட்டால் தனது எழுத்துலகப் பெயரை “கரிச்சான் குஞ்சு ” என மாற்றிக் கொண்டார். தஞ்சை  நன்னிலத்திற்கு

Read More