வெசா

பகிர்வுகள்விமர்சனம் - விமர்சகர்கள்

வெங்கட் சாமிநாதனின் சுபக்கங்களும் பரபக்கங்களும்

தேவதாசி மரபு: சிந்துநதி தீர தந்திர சாதகமும்; பொட்டுக்கட்டலை விபச்சாரத்துக்கு ஆன்மிக முடிசூட்டல் ஆக்கிவிட்ட கோயில் கலாச்சாரமும் தேவதாசிமுறை என்றால் என்ன? எவ்வாறது தோற்றம் பெற்றது? எங்கெங்கு

Read More