விமர்சனம் – விமர்சகர்கள்

விமர்சனம் - விமர்சகர்கள்

ஞானக்கூத்தன்: ஆரியக்கூத்தும், ஆசனவாய்ப் பேச்சும்! – பாகம் : 2

2. எதிர்வினைகளும் அதிரடிக்கவிதைகளும் தலித் கவிதைமொழி: “தலித் இலக்கியம் வெற்றி அடையாமற் போனதுக்கு அவர்கள் மொழியே காரணம். வழக்குமொழியில் இருந்து மொழியைச் செந்தரப்படுத்தலே மொழிக்கு நல்லது”- ஞானக்கூத்தன்

Read More
விமர்சனம் - விமர்சகர்கள்

ஞானக்கூத்தன்: ஆரியக்கூத்தும், ஆசனவாய்ப் பேச்சும்! – பாகம் : 1

1.தமிழவன், ஆல்பர்ட் வாசிப்பில்.. 17 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த இலக்கண நூலாசிரியர் மூவர்: 1.சுப்பிரமணிய தேசிகர் (‘பிரயோக விவேகம்’), 2. வைத்தியநாத தேசிகர் (‘இலக்கண விளக்கம்’), 3.

Read More
பகிர்வுகள்விமர்சனம் - விமர்சகர்கள்

தமிழில் புனைகதை விமர்சனம்

அ.விமர்சனக்களம் ‘தமிழில் படைப்பாளிகளுக்குப் பஞ்சமில்லை. ஆனால் ஒரு படைப்பு விமர்சன மொழியாடி புனைவுக்குள்  பொதிந்து கிடக்கும்  வரலாறுகளை வெளிக்கொணர்ந்து,  பல்வேறு கோணத்தில் பல்வேறு விமர்சனப்பிரதிகளை உருவாக்கும் விமர்சனக்களம்தான்

Read More
பகிர்வுகள்விமர்சனம் - விமர்சகர்கள்

வெங்கட் சாமிநாதனின் சுபக்கங்களும் பரபக்கங்களும்

தேவதாசி மரபு: சிந்துநதி தீர தந்திர சாதகமும்; பொட்டுக்கட்டலை விபச்சாரத்துக்கு ஆன்மிக முடிசூட்டல் ஆக்கிவிட்ட கோயில் கலாச்சாரமும் தேவதாசிமுறை என்றால் என்ன? எவ்வாறது தோற்றம் பெற்றது? எங்கெங்கு

Read More