எஸ். பார்த்தசாரதி

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

அமர காவியம் – ஒரு பார்வை

01/12/1918-ல் கங்கை கரையோரம் நர்தராவில் (உத்திரப் பிரதேசம்) பிறந்த ராம்சுரத் குன்வர் என்கிற பட்டதாரி ஆசிரியர் 4 குழந்தைகளுக்குத் தகப்பனாகி தனது இல்லற கடமைகளைச் செய்து வரும்

Read More