நூல்வெளி

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்மொழிபெயர்ப்பு

உப்புவேலி – விமர்சனம்

விருந்தினர்களின் உபசரிப்பில் விருந்தோம்பலில் முதலில் இடம்பெறுவது உப்பு என்பது நாம் அறிந்தது. உணவுப் பண்டங்களில் முக்கிய இடத்தை வகித்து அத்தியாவசியமான பொருள்களில் ஒன்றாக இருக்கும் உப்பு தற்போது

Read More
அபுனைவுநூல் விமர்சனம்மொழிபெயர்ப்பு

உப்புவேலி – உலகின் மிகப்பெரிய உயிர்வேலியின் வரலாற்று ஆவணம்

2300 மைல்கள் தொலைவு நீளமுள்ள ஒரு புதர்வேலியை உருவாக்கியது ஆங்கிலேயக் கிழக்கிந்திய கம்பெனி. இமயமலையிலிருந்து ஒரிசா வரைக்கும் இந்தியாவையே இரண்டாகப் பிரித்தது அவ்வேலி.  மனித வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய

Read More