சிறப்பு பதிவு

கி.ரா - புகழஞ்சலி

கி-ராவுக்கு நாம் செய்ய வேண்டியது.

இலக்கியம் சோறு போடுமா என்று ஒரு முறை கேள்வி கேட்க படுகிறது. போட்டிருக்கிறது என்று பதில் வருகிறது. எந்தவித குறை கூறும் தொணியும் இன்றி அப்படி ஒரு

Read More