சத்யானந்தன்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

துறவி

ஹூப்ளி நதிக்கரையில் ஒரு முறை இவ்வாறு நிகழ்ந்தது. விவேகானந்தரின் ஆரம்ப நிலை. தேடுதல் மிகுந்த இளைஞர் அதிதீவிர வாசிப்பாளர். விவாதத்துக்குரிய கேள்விகள் அவரிடம் அதிகம். நேரடி அனுபவம்

Read More