நாட்குறிப்புகள்

அபுனைவுமொழிபெயர்ப்பு

நரக மாளிகை – விமர்சனம்

இந்தப் புத்தகத்தை திரு. ஈஸ்வர மூர்த்தி அவர்கள் (கே. சாதாசிவன் அவர்களுக்கு இப்புத்தகத்தை மொழிப்பெயர்க்க உதவியாக இருந்தவர்) பரிந்துரைந்ததன் பெயரில் எடுத்துப் படிக்கத் தொடங்கினேன். இதன் ஒரு

Read More
Non-Fictionsஅபுனைவுமொழிபெயர்ப்பு

ஆனி ஃபிராங்க் ​​டைரிக் குறிப்புகள் – ஒரு பார்வை

13 மற்றும் 14 வயதுகளில் தனது நாட்குறிப்புகளை எழுதிய ஒரு சிறுமியின், அன்றாட வாழ்க்கை ஏற்பட்ட ஒரு சோகமான கதை தான் இந்த புத்தகம். கண்டிப்பாக எல்லா

Read More