அ.சி.விஜிதரன்

1 வாசகர் - 5 விமர்சனங்கள்புனைவு

“மொழிவழி ஒன்றாகவும் வாழ்வியல்வழி வேறாகவும் ஆன தமிழர்களின் கதை” – ஏதிலி நாவலை முன்வைத்து.

ஆசிரியர் குறித்து: இவர் பவானிசாகர் அகதிகள் முகாமில் வசிக்கும் ஈழத்தமிழர். இவர் தற்சமயம் அரசியல் அறிவியல் துறையில் முனைவர் பட்ட ஆய்வினை மேற்கொண்டு வருகிறார். எட்வர்தோ காலியானோவின்

Read More
1 வாசகர் - 5 விமர்சனங்கள்புனைவு

குருதி வழியும் பாடலும் தமிழக முகாம்களின் பாடுகளும்

ஆசிரியர் குறித்து : ஏதிலி எனும் நாவல் வாயிலாக பரவலாக அறிமுகமான அ.சி.விஜிதரன் பவானிசாகர் அகதிகள் முகாமில் வசிக்கும் ஈழத்தமிழர். இவர் தற்சமயம் அரசியல் அறிவியல் துறையில்

Read More
அபுனைவு

தாமஸ் சங்காரா வாழ்வும் சிந்தனையும் – ஒரு பார்வை

கோவையின் மசக்காளிபாளையம் பகுதியில் இருந்த அந்த வீட்டின் ஹாலின் சுவற்றில் பெரிதான மிகப் பெரிதான சேவின் படம் இருக்கும். அங்கிருந்த ஒரு மனிதர் தான் எனக்கு அந்தப்

Read More