2015

மொழிபெயர்ப்பு

சிவப்புச் சந்தை – ஒரு பார்வை

 எதில் இருந்து ஆரம்பிப்பது என்று என்னால் கூறமுடியவில்லை. இந்த உலகத்திலேயே மனிதனுக்கு தேவை என்று சொல்லப்படுகின்ற எத்தனையோ பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன, அவற்றிலே அத்தியாவசிய பொருட்களும் உண்டு,

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

ஒரு சவரக்காரனின் கவிதை மயிருகள் – ஒரு பார்வை

“செரைக்க போக வேண்டியது தானல ஒரு மயிரும் புடுங்க வேண்டாம் நீ வழிச்சது போதும் இவன் பெரிய மயிராண்டி அந்த மயிரெல்லாம் எனக்கு தெரியும் இப்படி சம்பந்தமே

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

சொர்ணபாரதியின் ”எந்திரங்களோடு பயணிப்பவன்” – விமர்சனம்

மனித மனம் அவன் வாழும் வாழ்வைப் போலவே பிரதிபலிக்கக் கூடியது. எந்திரங்களோடு மனித குலம் வாழப் பழகிய நூறாண்டுகளில் அவனுள் நிகழ்ந்த மாற்றங்களும் அளவிட முடியாதவை. புரியாத

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

ஜே.பிரோஸ்கானின் ‘மீன்கள் செத்த நதி” – விமர்சனம்

ஒரு கவிதை தொகுப்பை நெருங்குவதற்கான மனநிலை சில நேரங்களில் அந்த தொகுப்பின் தலைப்பாகக்கூட இருக்கலாம். கிழக்கிலங்கையின் திரிகோணமலை மாவட்டம் கிண்ணியாவைச் சேர்ந்த ஜே.பிரோஸ்கானின் ‘மீன்கள் செத்த நதி”

Read More
இன்னபிறநூல் அலமாரி

கம்பலை முதல்…

வரலாறு குறித்து பல்வேறு தளங்களில் எழுதியும், படித்தும், பயணித்தப் போதும் நாங்கள் வியந்த, பிரமித்த, சந்தேகித்த, விவாதித்த, புதிதாக அறிந்து கொண்ட வரலாற்றின் நுணுக்கங்களே இக்கட்டுரைகள். வரலாற்றின்

Read More