2009

மொழிபெயர்ப்புகள்

கோதானம்

கோதானம் – “மிகச் சிறந்த பத்து இந்திய நாவல்களில் முதன்மையான நாவல்” நூலில் இடம்பெற்ற மொழிபெயர்ப்பாளர் சரஸ்வதி ராம்நாத்  முன்னுரை. இந்திய மொழியின் தலைசிறந்த எழுத்தாளர் பிரேம்சந்தின்

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

நட்டுமை

தோழர் கோமகனின் கைங்கரியத்தால் ‘நட்டுமை’ புதினம் சமீபத்தில்தான் என் வசம் சேர்ந்தது. வயல்களில் தேங்கியிருக்கும் நீரைத்திருட்டுத்தனமாக வரப்புகளில் பிளவையோ தரையில் துளையையோ உண்டுபண்ணிப் பிறிதொருவரின் வயலுக்குள் கடத்திவிடுவதை

Read More
அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

அழியும் பேருயிர் – யானைகள்

புவியில் மனித இருப்பின் உயிர்நாடியாகக் காடுகளும், சுற்றுச்சூழலும் விளங்குகின்றன.  இவற்றுக்கும், மனித உயிரினங்களுக்குமிடையேயான ஆதார பிணைப்பை, அறிவியல் கோணத்தில் விளக்குவதே, இந்நூலின் .நோக்கம். . வழிபாட்டுத் தலங்களில்,

Read More