2003

நூல் விமர்சனம்புனைவு

கிழவனும் கடலும் – விமர்சனம்

டொம் ஹாங்க்ஸ் (Tom Hanks) நடித்த படங்களில் எனக்கு பிடித்தது Cast away  2000-ம் ஆண்டில் ராபர்ட் ஜெமிகிஸ் தயாரிப்பில் வெளிவந்த ஒரு சிறப்பான படம். இப்படத்திற்கு

Read More