1975

நூல் விமர்சனம்புனைவு

மரப்பசு – ஒரு பார்வை

தி ஜா வின் பெண்கள்… வெள்ளுடை அணியாத தேவதைகள். அவர்களின் வானில் எப்போதும் வளையாத வில் தான். எந்த எல்லைக் கோடுகளையும் தாண்டும் வைராக்கியம் மிக்கவர்கள். விதியின்

Read More