வேல.ராமமூரத்தி

நூல் விமர்சனம்புனைவு

குற்றப் பரம்பரை – ஒரு பார்வை

கொள்ளையடிப்பதை தொழிலாகக் கொண்ட கூட்டங்கள்…! வெள்ளைக்காரர்கள் ஆட்சி அமுலில் இருந்த காலம்…! இந்தியாவில் பரம்பரை பரம்பரையாக திருட்டு கொள்ளை அடிக்கும் இனத்தவர்கள் வாழும் பகுதிகளை குறி வைத்து

Read More