வேல்முருகன் இளங்கோ

நூல் விமர்சனம்புனைவு

மன்னார் பொழுதுகள் – விமர்சனம் 2

திரைப்படத்திற்குரிய திருப்பம் விறுவிறுப்பென அறுபது ஆண்டுகால வாழ்க்கைக் குறிப்பாக விரியும் நாவலுக்கு வன்மம், காதல், இனப்பற்று, நட்பு, பழிதீர்த்தல் என மனிதர்களின் எண்ணற்ற உணர்வுகளே களமாகின்றன. நேரியல்

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

மன்னார் பொழுதுகள் – விமர்சனம்

பதினாறாம் நூற்றாண்டில் துவங்கி, எதிர்ப்பார்ப்பின் கரையில் நின்று ஒரு மரபின் நீண்ட வாழ்க்கையை வெகு கவனமாக அருகில் இருந்து நிதானித்து  பார்த்த உணர்வை தந்தது 390 பக்கங்களை

Read More