விஷ்ணுபுரம் பதிப்பகம்

புனைவு

குமரித்துறைவி – வைபவத்தின் வரலாறு

வாழ்க்கை என்பது கொண்டாட்டம். எனினும் பலருக்கு பெருந்துன்பமாகவே கழிகிறது. இடர்கள் பொறிகளாகின்றன. மிகவும் புகழ்பெற்ற இலக்கியங்கள் பெரும்பாலும் துன்பங்களையே பிரதிபலிக்கின்றன. துன்ப நிழல் கவிழாத நாவல்கள் பத்து

Read More