விடியல் பதிப்பகம்

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்மொழிபெயர்ப்பு

கவர்ன்மென்ட் பிராமணன் – ஒரு பார்வை

அரவிந்த் மாளகத்தி  கன்னடமொழியில் மிகச்சிறந்த கவிஞரும் எழுத்தாளரும் ஆவார். கவிதைத்தொகுப்பு, சிறுகதைகள், நாவல், கட்டுரை தொகுப்பு, விமர்சனங்கள், நாட்டுப்புறவியல் என்று அவர் இயங்காத இலக்கிய வகைமையே இல்லை

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

குமிழி

“;என் இளவயது வாழ்க்கையின் அலைக்கழிவை பதிவுசெய்திருக்கிறேன். எனது ஆழ்மனதுள் இறங்கிப்போய் முகாமிட்டிருக்கும் இவை, அவ்வப்போது எழுந்து எனது நினைவை பிராண்டிக் கொண்டிருப்பவை. கனவுகளை சிதைப்பவை. இதைப் பதிவு

Read More