விஜிlலா தேரிராஜன்

Exclusiveநூல் விமர்சனம்புனைவு

விஜிலா தேரிராஜனின் “இறுதிச் சொட்டு” – ஓர் அலசல்

பாட்டியின் கதைகளின் மூலமே காவியங்களையும் காதலையும் கண்டெடுத்தவர்கள் நாம். கார்ப்பரேட் உலகத்தில் பாட்டிகள் எல்லாம் காலாவதியாகிப் போக அந்த இடத்தில் கதைசொல்லிகளும் கதை ஆசிரியர்களும் உள்ளனர். சமூகத்தில்

Read More