வாழ்கை வரலாறு

நூல் விமர்சனம்புனைவு

மூவலூர் இராமாமிர்தம் வாழ்வும் பணியும் – நூல் ஒரு பார்வை

வரலாறு என்பது மறுக்க முடியாததும், மறுக்க கூடியதும் இரண்டற கலந்தது தான்.தேவதாசி முறை ஒழிப்புக்காக பாடுபட்டவர்கள் என்று வரலாற்றுப் பாடத்தில் நமக்கு பயிற்றுவிக்கப்பட்டது டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டியை

Read More