லக்ஷ்மி பாலகிருஷ்ணன்

புனைவு

ஆனந்தவல்லி – நாவல் – ஒரு பார்வை.

ஐந்து வயது பெண் குழந்தையை தனது பணத்தாசைக்காக தந்தையே திருமணம் செய்து கொடுக்கிறார். மணமகன் வர முடியாத சூழலில் திருமணம் நடக்கிறது. பருவம் வராத குழந்தை என்று

Read More