ராஜ்ஜா

Fictions- Reviewநூல் விமர்சனம்புனைவு

அப்பா பற்றிய பல்வேறு சித்திரங்கள்- சாட்டை- நாவல் விமர்சனம்

அப்பா பற்றிய பல்வேறு சித்திரங்களை பலர் படைப்புகளாக எழுதி இருக்கிறார்கள் .நானும் என் முதல் சிறுகதைத் தொகுப்பிற்கு அப்பா என்று தான் பெயர் வைத்தேன். அந்த வகையில்

Read More