ராஜி வாஞ்சி

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

நீளிடைக் கங்குல் – சங்க காலமும் சமகாலமும்

ஆசிரியர் குறிப்பு: புதுக்கோட்டையை பிறப்பிடமாகவும், அமெரிக்காவின் ஹூஸ்டன் மாநகரை வசிப்பிடமாகவும் கொண்டவர். தமிழ்சாரல் இதழின் ஆசிரியர். சங்க இலக்கியத்தை சமகாலப் பார்வையில் பார்க்கும் கட்டுரைகள் அடங்கிய இதுவே

Read More