யியற்கை

Fictions- Reviewபுனைவு

வாழ்வின் சின்னப் புள்ளியிலிருந்து படரும் சிம்பொனிக் கோலம்

  யியற்கை- யின்  “கடைசி தூரதேசப் பறவையிடம் மன்றாடும் நீர்நிலை” கவிதைத் தொகுப்பை முன்வைத்து…   கவிஞனின் சுயத் தன்மை என்பது தனக்கு முன்னாலிருந்த கவிஞர்களிடமிருந்து சற்றே

Read More