யாவரும் இணைய இதழ்

இணைய இதழ்கள்

மணி எம்.கே.மணியின் “மாங்கனிகள்” ஒரு பார்வை

யாவரும்.காம் இணையதளத்தின்  ஜூன் 2021- ஆம் இதழில் வெளியான எழுத்தாளர் மணி எம்.கே.மணியின் “மாங்கனிகள்” சிறுகதை குறித்து வாசுகி தேவராஜின் விமர்சனப் பார்வை.   திரை துறை

Read More