யாழிசை மணிவண்ணன்

Exclusiveநூல் விமர்சனம்புனைவு

மற்றுமொரு யாத்ரீகன்

இந்த பூமிப் பந்தின் மேல் எப்போதும் கவிதை மலர்கள் பூத்துக் கிடக்க வேண்டும் .மொழியின் எல்லாவிதமான சாத்தியங்களையும் கவிதை கொண்டிருக்க வேண்டும்.என எந்தக் கவிஞன் வரத்தை வாங்கினான்

Read More
நூல் அலமாரிவாழ்கை வரலாறு

மக்கள் தலைவர் வ.உ.சி. – நூல் ஒரு பார்வை

ஆய்வாளர் ஆ.சிவசுப்பிரமணியன் எழுதிய வ.உ.சி வாழ்வும் பணியும் என்ற நூலின் சுருக்கம் என்று அறிமுகம் செய்து 32 பக்கங்களுக்குள் புகைப்படங்களுடன் வ.உ சி-யை அனைவருக்கும் கடத்தியிருக்கின்றார்கள். அளப்பரிய

Read More