யவனிகா ஸ்ரீராம்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

யவனிகா ஸ்ரீராம் கவிதைகள்

புதிய பொருளாதாரக் கொள்கைகளால் பாரம்பரியத் தொழிலை இழந்தவர்களில் கவிஞர் யவனிகாவும் ஒருவர். வணிகராக இந்தியா மட்டுமல்லாது தேசம் கடந்து அலைந்து திரிந்த பெரும் பயணி யவனிகாவின் கவிதைகள்

Read More