ம.நர்மி

நூல் விமர்சனம்புனைவு

துயரங்களைச் சுமந்தலையும் சிறுபறவை.

நர்மியின் ‘பனிப்பூ’ கவிதைத் தொகுப்பை முன்வைத்து. வாழ்வின் இருள் சூழ்ந்த பக்கங்களின் மீது ஏற்றி வைக்கப்படும் சிறு அகல் விளக்கின் ஒளி தான் கவிதை. பாறையைக் கடப்பாறை

Read More
இன்னபிறநூல் அலமாரி

கல்கத்தா நாட்கள் – நர்மி

கல்கத்தா எனக்கு என்றென்றைக்குமான ஆத்மார்த்தமான பிணைப்புடைய நகரமாகமாறியிருக்கிறது. இலங்கை திரும்பிய பின்னரும்  மனதளவிலும், உடலளவிலும் கல்கத்தாவைவிட்டுப் பிரிந்துவிட்டதாக நினைக்கவில்லை. என்னால் ஒருபோது அப்படி நினைக்க முடியாது. அந்தரங்கமான

Read More