மொழிபெயர்ப்பு ஆய்வறிக்கை

மொழிபெயர்ப்பு

செர்னோபிலின் குரல்கள் -விமர்சனம்

“ நான் அவரோடு இல்லாத நேரத்தில் அவரை நிர்வாணமாக்கி, ஒரு மெல்லிய துணியை மட்டும் அவர்மேல் போர்த்தி புகைப்படம் எடுத்தார்கள். அந்த மெல்லிய துணியை நான் தினமும்

Read More