மொழிபெயர்ப்பு- அறிமுகம்

நாவல்மொழிபெயர்ப்புகள்

பிராப்ளம்ஸ்கி விடுதி -மொழிபெயர்ப்பு நாவல்

பெல்ஜிய நாட்டின் ஆரென்டக் நகரில் அமைந்துள்ள புகலிடம் தேடுவோர் மையத்தில் தங்கியிருக்கும் புலம்பெயர்ந்தவர்களின் வாழ்வில் நிகழும் சம்பவங்களைக் கதைக்கருவாகக் கொண்ட இந்நாவல், அகதிகள் புகலிட தேசத்தில் உயிர்த்

Read More