மூரா

நூல் விமர்சனம்புனைவு

மூராவின் ‘ஒரு சொட்டு இதயம்’ – விமர்சனம்

‘கவிதை என்பது ஒரு மோகனமான கனவு’ என்பார் புதுமைப்பித்தன். கவிஞர் மூராவிற்கோ ‘ஒரு சொட்டு இதயம்’ ஆக கனவு துளிர் விட்டிருக்கிறது. கவிஞர் மூராவிற்கு இது முதல்

Read More