முத்து மீனாட்சி

நூல் விமர்சனம்புனைவு

மௌனம் ஒரு மொழியானால் – விமர்சனம்

கவிதை தொகுப்புக்கு கவிதையையே தலைப்பாக்குவது கூடுதல் பலம். தலைப்பில் இருந்தே ஆரம்பித்து விடும் கவிதைகளில் காதல், சமூகம், இயற்கை, சக மனிதர்கள், கல்வி, இயலாமை, வெறுமை, வஞ்சம்..

Read More