மீனின் சிறகுகள்

பகிர்வுகள்படைப்பும் பகுப்பாய்வும்

தஞ்சை ப்ரகாஷின் மூன்று சிறகுகள்

மனதுக்கு நெருக்கமான ஒரு நகுலனைப் போலத் தெரிகிறார். இன்னும் கொஞ்சம் நெருங்கினால் தஸ்தாவெஸ்கியை உணர்வது போல இருக்கிறது. இன்னும் கொஞ்சம் நெருங்கினால் தாடி வைத்து சொட்டையான நானே

Read More