மா ஜியான்

நூல் விமர்சனம்புனைவுமொழிபெயர்ப்பு

நாக்கை நீட்டு

சீனாவைத் சேர்ந்த “மா ஜியான்” எழுதிய நூல் இந்த “நாக்கை நீட்டு” ஐந்து கதைகள் கொண்ட இந்த சிறுகதை தொகுப்பில்.. திபெத் என்ற பீடபூமியின் வாழ்வியல்… மிக

Read More