மா.காளிதாஸ்

Exclusiveநூல் விமர்சனம்புனைவு

சொற்களெனும் நதியில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் சிறுவன்

 (மா.காளிதாஸின் “மை ” தொகுப்பை முன்வைத்து) நுழைவாயில்: பல்வேறு சொல்லாடல்களால் ஆனது பிரதி. அச்சொல்லாடல்களின் வலைப்பின்னலாக விளங்குகின்றன இலக்கியங்கள் என்பார் சா. தேவதாஸ். அதே சா.தேவதாஸ் கல்குதிரை

Read More