மாறன்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

மாறனின் “இல்லாள்” நாவல் – மதிப்புரை

மாறனின் ”இல்லாள்” ஒரு கண்ணியமான தொடுதல், ஒவ்வொரு இடத்திலும் கண்ணியமாக கதாபாத்திரங்களை கையாள வேண்டும் என்ற அக்கறை. குறைந்த கதாபாத்திரங்களை வைத்துக் கொண்டு மிக நேர்த்தியாக மனித

Read More