மலர்விழி

நூல் விமர்சனம்புனைவு

மலர்விழியின் “விடாமல் துரத்தும் காதல்!!” -விமர்சனம்

கோவையைச் சார்ந்த மலர்விழி அவர்களின் முதல் நூல் இது. கவிதை நூல்.  “தங்கப்பதக்கங்களோடு கணிப்பொறியியல் முதுகலைப் பட்டம் பெற்று, பின் பத்து வருடங்கள் தகவல் தொழில் நுட்பத்துறையில்

Read More