மலர்வதி

நூல் விமர்சனம்புனைவு

கருப்பட்டி – சிறுகதைத் தொகுப்பு

பெண் எழுத்தாளர்களில் நான் அறிந்த வரையில் வட்டாரச் சொற்களை தங்கள் எழுத்துக்களில் பயன் படுத்துபவர்கள் மிகக்குறைந்த அளவிலேயே உள்ளனர் என்று எண்ணுகிறேன்.  சாகித்திய அகாடமியின் யுவபுரஷ்கார் விருது

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

மலர்வதியின் “தூப்புக்காரி” – நாவல் விமர்சனம்

   ஒரு படைப்பு வெளியாகி வாசகர்களோடு தொடர்பு கொள்ளும் காலம் என்பது மிக முக்கியமானது. தூப்புக்காரி என்ற புதினம் 2012 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்தது. வெளிவந்து மிகப்பெரிய

Read More