மலர்மகள்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

மலர்மகளின் ‘நினைவுகளின் சாயங்கள்’ – விமர்சனம்

வலிமை மிக்க உணர்ச்சிகள் பொங்கி வழிந்தோடும் ஓட்டத்துக்குப் பெயர் கவிதை என்ற வேர்ட்ஸ் வொர்த்தின் வரிகளுக்கு ஏற்பவே, வளமான வங்கிப் பணியில் இருந்து கொண்டே தனது வலிமையான

Read More