மனுஷி

நூல் விமர்சனம்புனைவு

மனுஷியின் “முத்தங்களின் கடவுள்” – விமர்சனம்

‘முத்தங்களின் கடவுள்’ தொகுப்பின் தலைப்பே வெகு ஈர்ப்பாக இருந்தது. மதுரை புத்தகக் கண்காட்சியில் உயிர்மை ஸ்டாலில் புத்தகத்தைப் புரட்டாமல் வாங்கி வந்து எனது நூலக அலமாரிக்குள் வைத்துவிட்டேன்.

Read More