மணி அமரன்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

மணிப்பயல் கவிதைகள்

நண்பர் மணி அமரன் அவர்களின் கவிதைகளில் நான் சிக்குண்டு தவித்ததுண்டு. அது வெறுமையின்  சொப்பனங்களை ஆகாயம் வரைந்து அருகில் செல்ல துடிக்கும் ஆன்மாவின் அழுகை. அவரின் பெரும்பாலான

Read More