போதிவனம் பதிப்பகம்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

“கால் பட்டு உடைந்தது வானம்” விமர்சனம்

கால் பட்டு உடைந்தது வானம் – இலங்கை மலையக மண்ணைச் சேர்ந்த எஸ்தரின் இக்கவிதைத் தொகுப்பு என் கையில் கிடைத்து நான் வாசிக்க ஆரம்பித்தவுடன் எவரும் அறியாத

Read More