பெ.தூரன்

புனைவுவிமர்சனங்கள் - Reviews

ஜாக் லண்டன்னின் “கானகத்தின் குரல்” ஒர் அலசல்

இவ்வுலக வாழ்வின் மிகக் கொடூரமான அத்தியாயத்தைக் கடக்கிற வேளையில், மனித உறவுகள், மென்மை தருணங்கள்,அன்பின் சிக்கல்கள்,அறத்தின் குரல்கள் என எல்லாமே தத்தம் அர்த்தங்களை இழக்கத் துவங்கியதாக தோன்றுகிறது.

Read More