பூமா ஈஸ்வரமூர்த்தி

புனைவு

பூமா ஈஸ்வரமூர்த்தியின் “நண்பகல் முதலைகள்” – ஓர் அறிமுகம்

  “ஜன்னல் ஓரம் அமர்ந்திருக்கும் ரயில் பயணி நான் பெயர் பலகையை படிக்கும் முன் வேகமாக கடந்து போகும் ரயில் கண் பார்க்கும் பறவைக்கு பெயர் வைக்கும்

Read More