புனைவு-சிறுகதை

புனைவுவிமர்சனங்கள் - Reviews

குதிரைக்காரனின் புத்தகம் – விமர்சனம்

அன்றாடம் வாசிப்பை வழக்கமாய் கொண்டிருப்பவர்கள் ஏதேனும் ஒரு கட்டத்தில் எழுத வந்துவிடுவதுபோல, மஞ்சுநாத் அவர்களும் எழுதவந்துவிட வெளிவந்திருக்கும் முதல் சிறுகதைத் தொகுப்பு இது. இதுவரை நடந்த அவரது

Read More