புதுமைப் பித்தன்

இலக்கிய ஆளுமைகள்

சிறுகதை மன்னன் – புதுமைப்பித்தன்

மனிதன் தோன்றிய காலத்தில் இருந்தே கதைகள் இருக்கின்றன. கதைகளின் வழியே வாழ கற்றுக் கொண்டவன் மனிதன். கதை சொல்வதும், கதை கேட்பதும் எல்லா தரப்பு மக்களிடையேயும் வாய்மொழி

Read More