பிறை பதிப்பகம்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

பிறைமதி என்னும் யதார்த்த கதைசொல்லி

பிறைமதி எனக்கு முகநூல் மூலம் நண்பர் ஆனவர். அப்போது கவிதைகள் எழுதிக் கொண்டிருந்தார். நான் ஏதாவது நல்ல பதிவுகளை எழுதும் போது அதில் கருத்திடுவார். அப்போது எனக்குத்

Read More